UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen genomförs online via det digitala mötesverktyget Zoom. Du får tillsammans med utbildare inom olika ämnesområden och andra ledare, tid att reflektera och diskutera kring högaktuella frågor kopplat till ledarskap idag och i framtiden.

Under utbildningen får du tillgång till ett digitalt utbildningsmaterial och en LinkedIn-grupp där du får möjlighet att ytterligare fördjupa din kunskap. 

Utbildningen består av fem utbildningstillfällen och genomförs under fem veckors tid. Utbildningstillfällena är två timmar långa med uppgifter som uppmuntrar till att tillämpa de nya kunskaperna på arbetsplatsen, i teamet och eller i uppdrag och projekt.  

Pris: 7500 kr exkl. moms 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Tillfälle 1 HEJ! EN INTRODUKTION TILL INNOVATIONSKULTUR med Mathilda Hult och Fanny Bergström Buller: En introduktion till tillit, lärande och nyfikenhet och ett tillfälle för alla att få lära känna varandra genom dialogkonceptet Fika for Change. 

Tillfälle 2 INKLUDERANDE LEDARSKAP med Pernilla Alexandersson: Vad menas egentligen med ”inkluderande ledarskap” och vad har det med digital transformering att göra? På detta pass ger vi dig Pernillas fem nycklar till framtidens ledarskap. Ett ledarskap som låser upp potentialen i ett självorganiserande team - vars viktigaste uppgift är att lösa komplexa utmaningar i en omgivning som aldrig upphör att förändras. 

FÖR DIG SOM VILL 

  • Utveckla dig som ledare

  • Få insikt i vad som krävs av ledare i en föränderlig omvärld

  • Generera lärdomar tillsammans med andra ledare 

  • Få konkreta verktyg att tillämpa i din organisation/ditt team

EFTER UTBILDNINGEN

  • Har du tillgång till konkreta verktyg och förståelse för perspektiv för att arbeta med ditt ledarskap kopplat till digitalisering, inkludering, och innovationskultur. 

  • Har du andra ledares perspektiv på dina utmaningar och idéer på hur du kan ta nästa steg med dessa. 

  • Har du en tydligare förståelse för hur omvärldens snabba förändringstakt påverkar organisationer. 

Tillfälle 3 DIGITAL TRANSFORMATION OCH AGIL 2.0 med Jesper Hagberg:  Den tekniska utvecklingen har aldrig gått så snabbt som den gör just nu, och den kommer aldrig mer att gå så långsamt som den gör just nu! Under detta tillfälle kommer vi att belysa vad som faktiskt händer runt omkring oss och hur vi kan skapa försprång i den digitala kapplöpningen. Du kommer förstå skillnaderna mellan digitalisering och digital transformation, varför transformativa förändringar skapar osäkerhet i organisationer och du kommer att kunna beskriva skillnaderna mellan digitalisering och digital transformation utifrån aspekterna strategi, innovation och ledarskap. Ledarskapet, Agil 2.0 - själv-organiserande eko-system kommer vi att diskutera i grupper och analysera svårigheter och möjligheter med Agil 2.0 i de egna verksamheterna.  

Tillfälle 4 MIN ROLL SOM LEDARE I FRAMTIDEN med Gunnar Söderberg: Hur känns det att vara ledare i tider av stora förändringar? Vad kan du ha för knep för att leda människor som behöver vara snabbare, kreativare och mer självständiga. Du får tid till att sätta fokus på hur du kan bli din bästa ledare liksom vilka skyldigheter du som ledare har gentemot dina medarbetare. Och vilken typ av grupper och ledare som har varit mest framgångsrika och än mer kommer vara det imorgon. 

Tillfälle 5 LÄRANDE med Mathilda, Fanny, Pernilla, Jesper och Gunnar: Här samlas vi alla i ett gemensamt samtal med fokus på lärande. Du får förståelse för olika modeller för att arbeta med lärande och reflektera kring vad du har lärt dig under utbildningen. Och vad vill du utveckla framåt? 

Vid frågor kontakta hello@framtidensledarskap.com

eller kontakta Fanny Bergström Buller på 070-279 19 69

Utbildningen genomförs som ett samarbete mellan företagen

Radicle, Add Gender, Lekreativ och Convrt 

© 2020 by Radicle, Add Gender, Lekreativ, Convrt